Välkommen till
FOLK i SVERIGE - en intensivkurs i svenska

Börja
Folk i Sverige är en nybörjarkurs i svenska för dig som är van att studera och vill lära dig språket snabbt och effektivt. Den består av texter med ordlistor till engelska, arabiska, spanska och ryska och cirka 500 interaktiva övningar i ordkunskap, läsförståelse, läsförståelse, hörförståelse och uttal. Kontakta gärna författaren Marianne Mathlein för mer information! marianne.mathlein@icloud.com

Folk i Sverige (People in Sweden) is an on line course for beginners in Swedish, who want to learn the language quickly and efficiently. The course consists of texts with English, Arabic, Spanish and Russian wordlists and 500 exercises on vocabulary, grammar, reading comprehension, listening comprehension and pronunciation. Please contact the author, Marianne Mathlein, for more information! marianne.mathlein@icloud.com